Guía do cidadán

Logo da guía do cidadán
BS 402A -  Novo ingreso en escolas infantís 0-3.


 


Forma de presentación


Datos solicitude


  • Prazo de presentación:  24/02/2015 - 23/03/2015

     Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

  • Prazo de resolución: Seis meses
  • Sentido do silencio: Negativo

© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servicio prestado pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa