Guía do cidadán

Logo da guía do cidadán
Guía de procedementos administrativos da Xunta de Galicia de interese para o cidadán
Introduza aquí a(s) palabra(s) relacionadas co procedemento que desexa buscar: 
  
BUSCAR Buscar LIMPARLimpar
Busca guiada
Materia:  Perfil do solicitante:
Tipos de procedemento: 
Admisións e probas de acceso Autorizacións, permisos e licenzas Axudas/Subvencións
Bolsas Carnés Certificacións
Comunicacións Concesións Concursos
Cursos Declaración responsable Dilixenciados
Expropiacións Informes Premios
Programas Programas de servizos sociais Reclamacións
Reintegros Rexistros administrativos Taxas
Tipos de solicitude: 
Presentación electrónica Procedemento SERI Directiva Europea
Consellería:
 
Código Procedemento
    
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servicio prestado pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa