Guía do cidadán

Logo da guía do cidadán
IN 614C -  Rexistro de instalacións eléctricas de baixa tensión.


 


Forma de presentación


Datos solicitude


  • Prazo de presentación:  Aberto todo o ano


© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servicio prestado pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa