Guía do cidadán

Logo da guía do cidadán
MR 601A -  Permisos para a realización de queimas.


 


Forma de presentación


Datos solicitude


  • Prazo de presentación:  Aberto todo o ano

     Dous días antes a data de interese. Prohibición comprendida entre o 15 de xullo e o 30 de setembro.

© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servicio prestado pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa