Guía do cidadán

Logo da guía do cidadán
PE 152A -  Axudas para que os/as mariscadores/as a pé poidan completar períodos mínimos de cotización.


 


Forma de presentación


Datos solicitude


  • Prazo de presentación:  01/10/2013 - 30/10/2013

     Un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia

  • Prazo de resolución: Cinco meses
  • Sentido do silencio: Negativo

© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servicio prestado pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa