Xunta de Galicia

Directorio

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

Directorio

 • Gabinete da conselleira
  Iago Domínguez Álvarez
  Xefe de gabinete
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 306
 • Gabinete de Comunicación
  Concepción Bilbao Golpe
  Xefa de prensa
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 391 / 395
 • Secretaría Xeral Técnica
  José Antonio Fernández Vázquez
  Secretario xeral
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 312 - Fax: 981 544 366
 • Secretaría Xeral de Ordenación
  do Territorio e Urbanismo

  Encarnación Rivas Díaz
  Secretaria xeral
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 355 - Fax: 981 544 343
 • Secretaría Xeral de Calidade
  e Avaliación Ambiental

  Justo de Benito Basanta
  Secretario xeral
  San Lázaro s/n,
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 705 - Fax: 981 541 706
 • Dirección Xeral de Mobilidade
  Helena de Lucas de Santos
  Directora xeral
  Praza de Europa 5º, 2º, Polígono de Fontiñas,
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 580 - Fax: 981 544 580
 • Dirección Xeral de Conservación
  da Natureza

  Verónica Tellado Barcia
  Directora xeral
  San Lázaro s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 547 201 / 2 - Fax: 981 957 106