Xunta de Galicia

Empresas

Economía, empresa e emprego

Plataforma de contratación pública da Comunidade autónoma
Busca de liñas de apoio ás empresas
Inscrición, consultas e outros servizos telemáticos
Acceso ao Sistema Electrónico de Facturación
Información xeral, presentación de solicitudes, escritos...