Xunta de Galicia

Conselleiros do Goberno Galego

presidencia

VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Alfonso Rueda Valenzuela

Naceu no ano 1968. Está casado e con duas fillas. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago e ten o diploma de Directivo da Xunta de Galicia. Funcionario de Administración Local, con habilitación nacional, categoría superior.

 • Foi secretario nos concellos de Cervantes, A Cañiza e Cambados.
 • Secretario-Interventor da Mancomunidade de Paradanta.
 • Xefe do Gabinete da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.
 • Ano 2000. Director Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia.
 • Ano 2006. Secretario Xeral do PPdeG.
 • Ano 2009. Elexido Deputado pola provincia de Pontevedra nas Eleccións Autonómicas.
 
facenda2

CONSELLEIRA DE FACENDA
Elena Muñoz Fonteriz

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Vigo, especialidade Economía Pública.

 • Ano 1999. Pertence á Escala Superior de Finanzas da Xunta de Galicia.
 • Ano 2001. Xefe de servizo de fiscalización e contabilidade na Intervención Xeral da Xunta de Galicia.
 • Ano 2004. Xefe de servizo de control financeiro de operacións correntes.
 • Ano 2009. Subdirectora xeral de control financeiro ordinario.
 • Ano 2009 ata a actualidade Interventora Xeral da Comunidade Autónoma.

Na Intervención Xeral da Comunidade Autónoma tivo a responsabilidade de dirixir o órgano responsable do control interno da actividade económico-financeira de Galicia, dos seus organismos autónomos e demais entidades dependentes.

No exercicio desas funcións realizou a fiscalización de todos os actos con contido económico, o control financeiro permanente das entidades integrantes do sector público autonómico, o control financeiro das actuacións financiadas con fondos da Unión Europea e o control financeiro dos perceptores de subvencións públicas. A Intervención Xeral é o centro directivo e xestor da contabilidade pública de Galicia.

 
mati

CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Ethel Mª Vázquez Mourelle

Nacida en Santiago de Compostela en 1972, Ethel Vázquez Mourelle, é enxeñeira de Camiños, Canais e Portos pola Universidade da Coruña.

 • Ano 1996 a 2003. Distintos traballos de redacción de proxectos e dirección de obras, así como a elaboración de plans directores de saneamento.
 • Ano 2003. Colaboradora da Dirección Xeral de Augas e da Presidencia da EPOSH e coordinación co gabinete do Conselleiro de Medio Ambiente.
 • Ano 2005. Xefa da Área Técnica da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos.
 • Ano 2009. Presidenta do organismo autónomo Augas de Galicia e da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) da Xunta de Galicia.
 • Ano 2010. Directora xeral de Infraestruturas.
 • Ano 2011. Presidenta da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
 • Ano 2012. Directora da Axencia Galega de Infraestruturas.
 
economia

CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Francisco Conde López

Naceu en Monforte de Lemos en 1968. É licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid e doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola mesma universidade. Foi profesor da Universidade CEU San Pablo entre 1995 e 2009, onde ocupou diferentes responsabilidades.

 • Director da Aula de Estudos Europeos Robert Schuman
 • Secretario do Instituto de Estudos Europeos
 • Ano 2002. Vicedecano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
 • Ano 2004. Director de Relacións Internacionais
 • Ano 2005. Vicerreitor de Relacións Internacionais
 • Ano 2009. Asesor do presidente da Xunta de Galicia
 
educacion

CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Jesús Vázquez Abad

Naceu o 22 de setembro de 1967 en Nuremberg (Alemania). É Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago. Especialidade: Financeira e Doutor Cum Laude en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo.

Realizou actividade investigadora; traballos científicos; libros e monografías; así como diversas comunicacións e ponencias presentadas en Congresos. Impartiu cursos e seminarios en diversas Universidades.

 • Ano 1991. Profesor Asociado da Universidade de Vigo.
 • Ano 1991. Administrativo 1ª, Banco Gallego, S.A.
 • Ano 1994. Profesor Titor da UNED Ourense.
 • Ano 1998. Presidente da comisión informativa da Universidade.
 • Ano 1998. Subdirector da Escola de Estudos Empresariais.
 • Ano 2003. Profesor Titular do departamento de Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo.
 • Ano 2006. Decano da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense.
 • Ano 2008. Deputado polo grupo parlamentario popular no Congreso dos Deputados, no que foi membro das comisións de Economía e Facenda, Educación, Política Social e Deporte, da comisión de Ciencia e Innovación e Portavoz de Universidades do Grupo Parlamentario Popular.
 • Ano 2008. Presidente da Comisión Nacional de Universidades do Partido Popular.
 
sanidade2

CONSELLEIRA DE SANIDADE
Rocío Mosquera Álvarez

É licenciada en Medicina e Cirurxía e especialista en Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo. Funcionaria de carreira da Administración Pública na escala de inspectores médicos da Administración da Seguridade Social.

 • Ano 1998. Desenvolveu postos directivos no Servizo Galego de Saúde.
 • Ano 1987. Xerente de Atención Primaria
 • Ano 1991. Subdirectora de Inspección Sanitaria.
 • Ano 1994 Subdirectora de Atención Especializada ata 1998.
 • Ano 1999. Asesora á Dirección Xeral de Saúde Pública, onde.
 • Ano 2002. Xerente do hospital Nuestra Señora de la Esperanza.
 • Ano 2009. Xerente do Servizo Galego de Saúde, posto que ocupaba na actualidade.
 
traballo1

CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR
Beatriz Mato Otero

Naceu no ano 1965. É enxeñeira industrial con especialidade en Organización Empresarial, na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais de Bilbao. Ten o master de dirección e administración de empresas MBA por la Escuela de Negocios MBA homologado pola Universidade de A Coruña

 • Ano 1989. Técnico de Sistemas na multinacional IBM.
 • Ano 1990. Técnico Comercial da multinacional RANK XEROX ESPAÑA S.A.
 • Ano 1993. Técnico do departamento de calidade na empresa de enxeñería NORCONTROL S.A..
 • Ano 1994. Forma parte do IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica, ente público adscrito á Consellería de Economía e Facenda.
 • Ano 1997. Pon en marcha a Unidade de Información empresarial, adscrita á Dirección Xeral Axunta do IGAPE.
 • Ano 2000. Delegada da Oficina Territorial do Igape na Coruña.
 • Ano 2002. Delegada Provincial da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos na Coruña.
 • Ano 2005. Deputada no Parlamento de Galicia. Na VII Lexislatura ocupou a Portavocía de Traballo.
 
mar

CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL E DO MAR
Rosa Quintana Carballo

Naceu no ano 1959. É licenciada en Ciencias Biolóxicas na Universidade de Santiago de Compostela. Doctorado en Bioloxía coa tese .Contribución ao coñecemento do desenvolvemento gonadal do mexillón galego cultivado.

 • Ano 1987. Comeza a traballar como funcionaria na Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura como Inspectora Pesquera.
 • Ano 1989. Ocupa o posto de Xefa de Sección de Inspección Pesquera.
 • Ano 1992. Nomeada Xefa de Servizo de Marisqueo.
 • Ano 1997. Ocupa o posto de Delegada Territorial da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura en Vigo.
 • Ano 2001. Nomeada Directora Xeral de Innovación e Desarrollo Pesquero da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Desde a súa licenciatura ata a actualidade participou como ponente en diversos cursos relacionados co mundo da pesca e publicou distintos traballos, tamén relacionados coa pesca, o marisqueo e a acuicultura.

No ano 2007, participou como experta da U.E. na celebración de seminarios sobre lexislación alimentaria na U.E. para produtos da pesca e a acuicultura en Puerto Varas, Chile.