Diario Oficial de Galicia

Xunta de Galicia
Inicio Servizos do DOG / Envío de disposicións ou anuncios ao DOG

Envío de disposicións ou anuncios ao DOG

envio de anuncios

Acceso ao sistema de inserción de anuncios no DOG para usuarios rexistrados.

O Decreto 349/2003, do 11 de setembro de 2003, parcialmente corrixido o 12 de novembro de 2003, aprobou o procedemento de inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia a través da internet utilizando certificados dixitais FNMT clase 2 CA da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda ou Camerfirma.

Requisitos para acceder a este servizo

Formais:

 • Ser titular dun certificado dixital clase 2 CA (persoal) da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda ou Camerfirma.
 • Se non posúe certificado dixital consulte a web da FNMT ou consulte a web de Camerfirma.
 • Ser titular do DNI electrónico.
 • As comunicacións a través de canles seguras e coas partes identificadas mediante certificados dixitais aseguran unha transmisión de información segura, confidencial, non repudiable e íntegra.
 • Pode tramitar en liña a solicitude de alta no sistema de inserción de anuncios no DOG, que se atopa na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).

Técnicos:

 • Debe emplearse un ordenador con:
  • Conexión a internet.
  • O navegador ten que ser compatible con @Firma.
 • Para habilitar o certificado raíz en Windows XP, ir a Ferramentas > Opcións da Internet > Contido > Certificados > Entidades emisoras raíz de confianza > Certificado da FNMT > Detalles > Modifcar Propiedades > Marcar cadro 'Sinatura de Código'.
 • O arquivo do anuncio debe remitirse en documentos editable en formatos abertos ou doc/docx.
 • Sistema operativo:
  • Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Server 2003 SP2, Server 2008 SP2 e Windows 8 e superiores(Windows 8 RT non compatible)
  • Linux 2.6 (Guadalinex y Ubuntu) e superiores.
  • Mac OS X 10.6.8 e superiores (Snow Leopard, Lion e Mountain Lion).
 • Navegador:
  • Firefox 3.0 e superiores.
  • Internet Explorer 7 ou superior, en 32 e 64 bits.
  • Google Chrome 4 e superior (Non soportado en Mac OS X)
  • Apple Safari 4 e superior (Únicamente soportado en Mac OS X)
 • Instalación JRE:
  • JRE 5 (1.5 update 22) instalado no navegador ou superior
  • JRE 6 de 32 bits (1.6 update 43 recomendada) instalado no navegador
  • JRE 7 de 32 bits o 64 bits (1.7 update 17 recomendada) instalado no navegador

Información do seu sistema:

  Elemento Descrición Tipo - Versión
  Sistema Operativo Sistema operativo
  Navegador Navegador
  Java Instalación JRE