Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

NOVAS

Procesos selectivos

27/03/15 Novidade - 207H - ESCALA DE AXENTES FACULTATIVOS AMBIENTAIS

ESCALA DE AXENTES FACULTATIVOS AMBIENTAIS: Resolución do 27 de marzo de 2015, pola que se dá publicidade a diversos acordos. Resolución do 27.3.2015

27/03/15 Novidade - 2086 - ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS

ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS: RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2015, pola que se dá publicidade a diversos acordos. DOG núm. 59 do 27.3.2015

26/03/15 Novidade - 205F - ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS

ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS: Resolución do 23 de marzo de 2014, pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron a fase de oposición. Resolución do 23.3.2014

Contratacion temporal

24/02/15 - 2081 - CORPO DE AXUDANTES FACULTATIVOS DA XUNTA GALICIA. ESCALA DE DELINEANTES

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

12/02/15 - 2083 - ESCALA SUPERIOR DE ESTATISTICOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

11/02/15 - 206N - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE AXUD.DE ARQ.BIBL.E MUSEOS ESPECIALIDADE ARQUIVOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados

2/04/14 - F0213 - CONCURSO DE INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2014, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración DOG núm. 63 do 1 de abril de 2014

28/03/14 - F0113 - CONCURSO ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2014 pola que se modifica a do 27 de febreiro pola que se resolve o concurso. DOG núm. 61 do 28-03-2014

27/03/14 - F0113 - CONCURSO ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA

ORRECCIÓN de erros. Resolución do 27 de febreiro de 2014 pola que se resolve o concurso. DOG núm. 60 do 27-03-2014

ACTUALIDADE

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 981 544 245,  981 545 218, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368