Xunta de Galicia

Consellos do Goberno

Consello do Goberno do día 18/12/2014 PDF
Consello do Goberno do día 11/12/2014 PDF
Consello do Goberno do día 04/12/2014 PDF
Consello do Goberno do día 27/11/2014 PDF
Consello do Goberno do día 20/11/2014 PDF
 
 • Igualdade de Galicia

  Igualdade

 • GaliciaAberta

  Emigración

 • Deporte Galego

  Deporte

 • Modernización tecnolóxica

  Modernización

 • Espazo de saúde para a cidadanía

  Sanidade pública

 • Política lingüística en Galicia

  Lingua

 • Instituto Galego de Consumo

  Consumo

 • Cooperación galega

  Cooperación

 • Eido local

  Eido Local

 • Acceso ao Servizo Público de Emprego

  Emprego

 • Instituto Galego de Estatística

  Estatística

 • Igape

  Emprendedores/as

 • Instituto Enerxético de Galicia

  Enerxía