É un documento necesario e inaprazable para a constitución dun marco normativo estable que protexa de forma efectiva o litoral de Galicia.

É un instrumento de xestión que xorde dende o convencemento de que protexer non é só prohibir, senón que consiste en xestionar un territorio ordenando os seus usos e atendendo á súa configuración natural e antrópica así como aos seus procesos e dinámicas.

É o resultado dunha política activa en materia de sostibilidade e paisaxe no marco dun novo modelo territorial.

É un proxecto que recoñece as singularidades e elementos identitarios da costa e a sociedade de Galicia.

É unha ferramenta de xestión dinámica do territorio.

É o inicio dun proceso que nos levará a facer de Galicia un contorno de sostibilidade, respecto cultural e solidariedade territorial.

  • ¿Que é o Plan?
 
Xunta de Galicia
2010 © Xunta de Galicia.
Información mantida pola Xunta de Galicia.
Servizo prestado pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.