Xunta de Galicia

Actualidade

Buscador de novas dos últimos 6 meses

Buscador de novas dos últimos 6 meses

Ten dispoñibles para consulta 313 novas da C. de Política Social :

25/11/15 | 19:02  | C. de Política Social A Xunta reforzará en 2016 os programas de atención a menores en risco ou situación de desprotección e conflito social Rey Varela indicou que para o Goberno galego “é unha prioridade realizar unha atención integral a toda a infancia e, de xeito particular, aos menores que sofren unha situación de desprotección ou conflito social”Na actualidade un total de 3.760 menores de idade teñen en Galicia expediente de protección, dos que 1.464 están baixo a tutela pública e 405 están executando algunha medida xudicialO departamento autonómico de Política Social incrementará o vindeiro ano nun 10% a contía do Programa de intervención familiar ata chegar aos 418.000 euros. Un total de 200 familias e 365 menores benefícianse deste programa que ten por obxecto evitar a separación familiar e o previsible internamento dos menores en risco de desprotección; e no caso daqueles que xa foron separados do seu núcleo familiar acadar a integraciónAsí mesmo, outros 486 adolescentes con idades comprendidas entre os 16 e os 21 anos beneficiáronse no que levamos de ano das iniciativas do Programa Mentor. Destes, un total de 149 asinaron contratos laboraisA liña telefónica gratuíta de axuda á infancia 116 111 atendeu durante o ano pasado un total de 1.275 chamadasNo que atinxe a datos de acollemento, en 2015 o número de nenos e nenas que estiveron acollidos foi de 1.022. Deles, o 87% (891 menores) conviviron coas súas familias extensas e o 13% restante foron acollidos por familias alleas.

escoitar
Insira un texto para a busca:
En todo o contido
Presentación de resultados:
Devolver resultados no arquivo de formato
Devolver resultados onde a miña busca aparezca en
Ordear