Xunta de Galicia

Actualidade

Buscador de novas dos últimos 6 meses

Buscador de novas dos últimos 6 meses

Ten dispoñibles para consulta 3.682 novas:

09/10/15 | 14:47  | A Presidencia da Xunta; C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; C. de Sanidade Feijóo subliña que o convenio de colaboración para a Docencia Clínica de Medicina ten como obxectivo primordial fortalecer a educación e a sanidade pública en Galicia Afirma que se trata dun acordo histórico, froito da unión, da concertación e da intelixencia e que non tería sido posible sen a xenerosidade e sen a altura de miras amosada polos reitores das UniversidadesSinala que non só se mellora a docencia da Medicina na Comunidade, senón que tamén forma unha canteira de futuros profesionais do Servizo Galego de Saúde máis preparados e cualificados, de acordo aos novos retos da ciencia médicaDi que desde o curso 2015-2016 o profesorado das universidades de Vigo e A Coruña de titulacións vinculadas á área da saúde tamén poderá facerse cargo da docencia clínica do grao de Medicina nos respectivos hospitais universitariosIndica que o convenio ratifica que será a Facultade de Medicina da USC a única que imparta o Grao de Medicina no Sistema Universitario de GaliciaDestaca que o Plan de financiamento universitario 2016-2020, someterase á aprobación do Consello Galego de Universidades a próxima semana para que sexa aprobado pola XuntaExplica que este plan consigna ata o ano 2020 unha dotación de case 2.480 millóns de euros de financiamento público, e supón o maior esforzo orzamentario da historia de Galicia en favor das tres universidades públicas

escoitar
Insira un texto para a busca:
En todo o contido
Presentación de resultados:
Devolver resultados no arquivo de formato
Devolver resultados onde a miña busca aparezca en
Ordear