Xunta de Galicia

Actualidade

Buscador de novas dos últimos 6 meses

Buscador de novas dos últimos 6 meses

Ten dispoñibles para consulta 3.642 novas:

30/06/15 | 21:22  | A Presidencia da Xunta Feijóo destaca a equidade e o consenso social, político e territorial como as bases para, entre todos, mellorar o autogoberno, adaptalo a novas esixencias e facelo máis partícipe de instancias como a europea Afirma que loar o que se fixo entre todos para axeitar o Estado á pluralidade territorial, non quere dicir que haxa que rexeitar cambios ou evolucións, e avoga por establecer bases mínimas para unha posición galega, ao marxe das discusións nominais sobre a estrutura territorialSostén que “máis autogoberno non pode significar menos equidade, tal como propoñen explícita ou solapadamente algúns nacionalismos”Di que Galicia aspira a exercer as súas competencias ante calquera circunstancia, e lembra que na recesión económica foi capaz de manter o seu autogoberno a todos os efectos, fronte a comunidades que tiveron que entregar ao Goberno central boa parte da súa capacidade competencialAsevera que os eventuais cambios deberan gozar do mesmo consenso que as estruturas vixentes, xa que “cambiar para dividir sería un sinsentido. Cambiar para compracer a determinadas comunidades sería un inaceptable favoritismo”Subliña que, como se está vendo en procesos postos en marcha noutras comunidades, a teima en esquemas que exclúen a unha parte da sociedade provoca traumas, escisións e conflitos que debilitan á nacionalidadeSalienta que, ademais dunha resposta á pluralidade, a fórmula autonómica é tamén unha resposta a ese desexo expresado por Castelao de que ser español non esixa renuncia algunha á galeguidade

escoitar
Insira un texto para a busca:
En todo o contido
Presentación de resultados:
Devolver resultados no arquivo de formato
Devolver resultados onde a miña busca aparezca en
Ordear