Xunta de Galicia

Actualidade

Buscador de novas dos últimos 6 meses

Buscador de novas dos últimos 6 meses

Ten dispoñibles para consulta 3.520 novas:

27/05/15 | 13:02  | Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia A primeira estratexia TIC da Xunta mobilizou 1.275 millóns de euros en seis anos que permitiron acadar unha Administración máis próxima, impulsar a dixitalización empresarial e estender a banda larga Preto do 50% dos trámites coa Xunta se poden realizar online, informatizáronse as 500 oficinas de Rexistro e este ano entrará en funcionamento o Arquivo Dixital Integrado da AdministraciónMáis de 51.000 alumnos estudan en aulas dixitais grazas ao Proxecto Abalar, que este ano avanzou una paso máis coa plataforma de libros dixitais EDixgal que beneficia a máis de 2.300 alumnos de 5º de primaria de 84 centrosOs avances tecnolóxicos acadados no ámbito sanitario permiten á Comunidade evolucionar cara a unha sanidade totalmente dixital, integrada na contorna sociosanitaria e no fogar do paciente cos proxectos H2050 e InnovaSaúdeEstanse a desenvolver iniciativas TIC para a modernización dos principais sectores produtivos de Galicia como o Plan Smart Turismo, o Sistema de Axuda á Explotación da Mobilidade de Galicia ou o proxecto europeo STAMARAsinouse o Pacto Tecnolóxico Dixital con 12 grandes empresas do sector TIC e o Clúster TIC galego para cooperar no desenvolvemento dixital de Galicia durante o período 2013 –2020
 Grazas ao Plan de Banda Larga dispoñen de acceso a internet 740.000 habitantes máis que hai catro anos e 1,4 millóns de galegos poden acceder a redes de nova xeración de ata 200 Mbps
Galicia conta xa cunha nova folla de ruta para articular e consolidar un modelo de crecemento vinculado á economía dixital, a nova Axenda Dixital 2020, recentemente aprobada e que mobilizará máis de 1.500 millóns de euros en cinco anos
 

escoitar
Insira un texto para a busca:
En todo o contido
Presentación de resultados:
Devolver resultados no arquivo de formato
Devolver resultados onde a miña busca aparezca en
Ordear