Xunta de Galicia

Consellería de Política Social

ACTUALIDADE

27/11/15 escoitar A Xunta de Galicia reforza o servizo de terapia de menores en situación de risco e desamparo posto en marcha en colaboración coa fundación da Universidade da Coruña Este servizo pioneiro en España, que ata fai tres anos funcionou de maneira experimental, atendeu entre 2012 e 2015 a un total de 467 nenos, nenas e adolescentes en situación de protección con desaxustes emocionais e/ou de conduta severosRey Varela destacou a calidade deste programa terapéutico que rexistra unha porcentaxe de eficacia do 69%, sendo o tratamento medio de 8 meses.En canto ao perfil dos menores atendidos: a proporción de mozos e mozas é semellante -52% e 48%, respectivamente-; a medida de idade é de 14 anos e o 20% dos mesmos teñen algunha medida xudicialA Consellería de Política Social potenciou este ano 2015 o programa cun aumento orzamentario do 15%, pasando dos 120.000 euros que se destinaban ao mesmo en cada unha das anualidades de 2012, 2013 e 2014 aos 138.000 euros actuaisO titular da carteira autonómica de Política Social insistiu en que para o Goberno Galego “é unha prioridade realizar unha atención integral a toda infancia e, de xeito particular, aos menores que sofren unha situación de desprotección ou conflito social”.Neste sentido, a Xunta de Galicia reforzará en 2016 os servizos dirixidos a menores en situación de desprotección, en execución de medidas xudiciais ou de internamento, reservando para este fin unha dotación orzamentaria global de 26 millóns de euros, 1,5 millóns de euros máis que este ano.
 

CANLE MULTIMEDIA

  • Envellecemento Activo Envellecemento Activo
1 2 3 4 5 6 7

O Conselleiro

O Conselleiro

José Manuel Rey Varela

Consellería