Xunta de Galicia

  • Galicia, o bo camiño TURISMO Galicia, o bo camiño Cada vez para máis xente, Galicia é o bo camiño
  • Biomasa forestal ECONOMÍA Biomasa forestal Unha enerxía nosa, limpa e económica, estratéxica e de futuro
  • Paisaxe galega TERRITORIO Paisaxe galega Unha aposta integral pola paisaxe
1 2 3 4 5 6 7

Actualidade da Xunta

15/09/14
escoitar

Subliña que a RIS3 pon o acento na investigación e na innovación para revalorizar os subproductos e descartes da pesca e da industria conserveira; no aumento da seguridade da materia prima galega; e no desenvolvemento de alimentos que, a través da biotecnoloxía, melloren a calidade de vida das persoas con necesidades especiaisDestaca que a Xunta ten inxectado 6 millóns aos centros de coñecemento da Comunidade –CECOPESCA E CETMAR- para o desenvolvemento de produtos e servizos competitivos e para a diversificación do sector alimentarioLembra a construción do Centro de Tecnoloxías Avanzadas de Investigación para a Industria Mariña e Alimentaria, que suporá un investimento de 8,5 millónsRefírese ao desenvolvemento de 6 proxectos de investigación de alto impacto para a cadea mar-industria, cun investimento de 10,8 millóns ao amparo do Feder-Innterconecta; e ás axudas do Conecta Pemes para proxectos de I+D+i promovidos por empresas do sector, que mobilizan 9 millóns de eurosDestaca que Galicia ten unha cadea alimentación-industria que xera o 7,5% do valor actual neto galego e que acolle case o 10% das persoas empregadas; é unha potencia pesqueira e acuícola a nivel mundial; e ocupa o primeiro posto da Unión Europea e o segundo a nivel internacional no que a conservas de pescados e mariscos se refire