Xunta de Galicia

  • 25 de xullo. Día de Galicia 25 de xullo. Día de Galicia Con orgullo, con corazón
  • Galicia, o bo camiño TURISMO Galicia, o bo camiño Cada vez para máis xente, Galicia é o bo camiño
  • Biomasa forestal ECONOMÍA Biomasa forestal Unha enerxía nosa, limpa e económica, estratéxica e de futuro
  • Paisaxe galega TERRITORIO Paisaxe galega Unha aposta integral pola paisaxe
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Actualidade da Xunta

01/08/14
escoitar

“Aprobamos un teito de gasto que segue facendo compatible unha política responsable, unha política solvente, unha política que aposta polos servizos públicos e pola recuperación económica de Galicia”, asevera Remarca que este límite supón “un lixeirísimo incremento do 0,5%, 46 millóns de euros”, respecto á capacidade de gasto que permiten os orzamentos vixentesAdianta que Galicia vai seguir afondando no compromiso de desprenderse progresivamente da dependencia do endebedamento: así, o teito de gasto aprobado inclúe a previsión de reducir o recurso ao endebedamento nun 30%, 173 millóns Ademais, a Xunta conta coa marxe lograda co compromiso do Goberno central de aprazar a 10 anos as liquidacións negativas correspondentes aos exercicios de 2008 e 2009, o que supón un aforro para a Comunidade de 150 millóns, sendo Galicia a segunda Autonomía máis beneficiada por esta medida “Lográmolo –argumenta- non porque nos endebedemos máis, senón porque se prevé unha dependencia menor da débeda pública”, argumentou, e “non porque se suban os impostos, senón porque ademais baixamos os impostos”: o 70% dos contribuíntes galegos xa pagan menos impostos no ano 2014Lembra que a medida consolida a recuperación rexistrada nos últimos tempos, pois Galicia leva tres trimestres consecutivos en positivo e prevese que en 2015 se afonde nesta tendencia, cun crecemento do PIB de arredor do 1,8%Son unha aposta “por cumprir a ambición máis importante, que é iniciar a redución -neste ano xa, e o próximo máis-, do desemprego e crear emprego neto”, aseguraA conselleira de Facenda indica que “este é o marco xeral no que nos moveremos para aprobar os Orzamentos de 2015 que, un ano máis, terán como primeira prioridade o gasto social e buscarán manter o máximo investimento produtivo”
 

Videos

Videos