Xunta de Galicia

  • Hai saída á violencia de xénero IGUALDADE Hai saída á violencia de xénero Se a maltratas a ela, maltrátasnos a todas/os
  • Conta con Galicia INVESTIMENTO Conta con Galicia Para levar adiante o teu proxecto, para investir, para crecer
  • Galicia, o bo camiño TURISMO Galicia, o bo camiño Cada vez para máis xente, Galicia é o bo camiño
  • Galicia Sabe PRODUTOS Galicia Sabe O sabor da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito
  • Biomasa forestal ECONOMÍA Biomasa forestal Unha enerxía nosa, limpa e económica, estratéxica e de futuro
  • Paisaxe galega TERRITORIO Paisaxe galega Unha aposta integral pola paisaxe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actualidade da Xunta

26/11/14
escoitar

Destaca o compromiso do Goberno galego coa Comunidade e cos galegos, reflectido tamén na aprobación dos Orzamentos de 2015 ou de normas como a Lei de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administraciónRefírese, tamén, ao compromiso co rural, e asegura que “hoxe, no rural hai máis posibilidades e conta con máis servizos públicos que fai tan só sete anos, a pesar da crise económica”Sobre as infraestruturas viarias, salienta o obxectivo de que o 80% da poboación que vive no rural estea a menos de 15 minutos dunha vía de alta capacidade; e, lembra que o Plan de desenvolvemento rural está dando os seus froitos, cun investimento de 25 millónsNo ámbito tecnolóxico, salientou que o 93% dos núcleos rurais, neste momento, teñen cobertura en internetLembra que o 29% do total dos centros plurilingües están no rural, ao igual que o 51% das rutas de transporte escolar e o 57% dos usuarios dos comedores escolares.En materia de benestar, di que o 36% das residencias de maiores están, tamén, no rural así como o 52% dos centros de día para maioresNo tocante a aprobación da Lei de mellora da estrutura agraria, afirma que “este Goberno será o primeiro que exima de pagar impostos por cultivar todas as terras en Galicia”No eido do financiamento, subliña que Galicia é a Comunidade que conta con máis centros de saúde por habitante e avoga por que se considere este feito diferencial, ao igual que o transporte escolar, o avellentamento e a dispersión