Emprego público na Administración Autónoma
Consulta das Listas de Vinculación Temporal Decreto 37/2006LISTA : LABORAL - GRUPO 3 - CATEGORÍA 104 - SEC/ESP 01
DENOMINACIÓN : INTERPRETE DE LINGUAXE DE SIGNOS

Información Administrativa

Consulta das listas de novas inclusións e actualización de méritos

  • Listas de actualización de méritos (Febreiro 2018)
  • Lista provisoria

Situación da lista para chamamentos

[Voltar atrás] [Consulta das novas listas de Contratación Temporal]