Emprego público na Administración Autónoma
Consulta das Listas de Vinculación Temporal Decreto 37/2006


Resultado da consulta

Páxina 1 de 13. Total Rexistros: 487
REL.SERV. GRUPO CORPO/CAT. SEC DESCRICIÓN DATA ANUNCIO
LABORAL 1 038 01 TECNICO SUPERIOR DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 13/07/2018 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
LABORAL 4 033 01 BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA 13/07/2018 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
LABORAL 5 014 01 BOMBEIRO/A FORESTAL 13/07/2018 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
LABORAL 2 039 01 TECNICO FORESTAL DEFENSA INCENDIOS FORESTAIS 13/07/2018 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
LABORAL 3 100 01 BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA 13/07/2018 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
LABORAL 5 14A 01 BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A 13/07/2018 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
LABORAL 5 10B 01 VIXILANTE FIXO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 13/07/2018 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
LABORAL 5 003 02 RESOLUCIÓN 26/06/2018- DOG Nº 122 DO 27/06/2018 - ORDENAN.... 03/07/2018 NOTA INFORMATIVA SOBRE A APERTURA DA LISTA
Nota informativa sobre a apertura da lista para a contratación de persoal laboral do grupo V, categoría 003, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual
NOTA
LABORAL 5 003 02 RESOLUCIÓN 26/06/2018- DOG Nº 122 DO 27/06/2018 - ORDENAN.... 27/06/2018 PUBLICACION DA APERTURA DA LISTA
Resolución de Apertura
LABORAL 1 038 01 TECNICO SUPERIOR DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 25/06/2018 Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2018
Publicouse no DOG do 25 de xuño de 2018, a Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga
CONSULTAR RESOLUCIÓN
CONSULTAR CONVOCATORIA
LABORAL 4 033 01 BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA 25/06/2018 Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2018
Publicouse no DOG do 25 de xuño de 2018, a Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga
CONSULTAR RESOLUCIÓN
CONSULTAR CONVOCATORIA
LABORAL 5 014 01 BOMBEIRO/A FORESTAL 25/06/2018 Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2018
Publicouse no DOG do 25 de xuño de 2018, a Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga
CONSULTAR RESOLUCIÓN
CONSULTAR CONVOCATORIA
LABORAL 2 039 01 TECNICO FORESTAL DEFENSA INCENDIOS FORESTAIS 25/06/2018 Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2018
Publicouse no DOG do 25 de xuño de 2018, a Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga
CONSULTAR RESOLUCIÓN
CONSULTAR CONVOCATORIA
LABORAL 3 100 01 BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA 25/06/2018 Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2018
Publicouse no DOG do 25 de xuño de 2018, a Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga
CONSULTAR RESOLUCIÓN
CONSULTAR CONVOCATORIA
LABORAL 5 10A 01 VIXILANTE MÓBIL DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 25/06/2018 Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2018
Publicouse no DOG do 25 de xuño de 2018, a Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga
CONSULTAR RESOLUCIÓN
CONSULTAR CONVOCATORIA
LABORAL 5 14A 01 BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A 25/06/2018 Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2018
Publicouse no DOG do 25 de xuño de 2018, a Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga
CONSULTAR RESOLUCIÓN
CONSULTAR CONVOCATORIA
LABORAL 5 10B 01 VIXILANTE FIXO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 25/06/2018 Publicación da convocatoria para a realización de probas físicas e de agudeza visual - ano 2018
Publicouse no DOG do 25 de xuño de 2018, a Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga
CONSULTAR RESOLUCIÓN
CONSULTAR CONVOCATORIA
INTERINO A1 2083 01 ESCALA SUPERIOR DE ESTATISTICOS 25/06/2018 ESCALA SUPERIOR DE ESTATISTICOS
Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la posición dos interesados na lista
00 Publicación listas definitivas actualización de méritos 12/06/2018 Actualización de méritos - febreiro 2018
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 5 de xuño de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación das listas definitivas de admitidos e excluído... 12/06/2018 Grupo IV, categoría 033 e grupo V categoría 014
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 5 de xuño de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro.
CONSULTAR RESOLUCIÓN
LABORAL 4 033 01 BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA 16/03/2018 PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS INSCRICIÓN DETERMINADAS CATEGORÍAS (PRAZO 02/01/2018 A 15/01/2018) - DECRETO 37/2006
HOXE PUBLÍCASE NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA A RESOLUCIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DO PRAZO EXTRAORDINARIO - 2018 (GRUPO IV, CATEGORÍA 033 E GRUPO V, CATEGORÍA 014)
CONSULTAR RESOLUCIÓN
LABORAL 5 014 01 BOMBEIRO/A FORESTAL 16/03/2018 PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS INSCRICIÓN DETERMINADAS CATEGORÍAS (PRAZO 02/01/2018 A 15/01/2018) - DECRETO 37/2006
HOXE PUBLÍCASE NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA A RESOLUCIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DO PRAZO EXTRAORDINARIO - 2018 (GRUPO IV, CATEGORÍA 033 E GRUPO V, CATEGORÍA 014)
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación corrección de erros lista provisional de actua... 02/03/2018 Corrección actualización de méritos listas Decreto 37/2006
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a corrección de erros da Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación corrección de erros peche e apertura determina... 02/03/2018 Publicación corrección de erros peche e apertura determinadas listas Decreto 37/2006
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a corrección de erros da Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación listas provisionales actualización de méritos ... 28/02/2018 Actualización de méritos - febreiro 2018
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación resolución de apertura e peche de listas Decre... 28/02/2018 Apertura e peche de listas de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros - 2018
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación resolución de apertura e peche de listas Decre... 28/02/2018 Apertura e peche de listas de cobertura temporal - 2018
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades
CONSULTAR RESOLUCIÓN
INTERINO C2 2059 01 CORPO AUXILIAR DA XUNTA DE GALICIA 06/02/2018 CORPO AUXILIAR DA XUNTA DE GALICIA
Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la posición dos interesados na lista
00 Publicación listas definitivas de admitidos e excluídos De... 20/12/2017 Inclusión nas listas de contratación - 2017
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 13 de decembro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación resolución de apertura e peche de listas Decre... 18/12/2017 Apertura listas IV-033 e V-014
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 12 de decembro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia correspondente a determinados grupos e categorías
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación listas provisionais de admitidos e excluídos D... 15/11/2017 Inclusión nas listas de contratación - 2017
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 13 de novembro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Administración da Xunta de Galicia, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo
CONSULTAR RESOLUCIÓN
INTERINO A2 2051 01 CORPO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA 09/10/2017 CORPO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la posición dos interesados na lista
INTERINO A1 2060 01 CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 09/10/2017 CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la posición dos interesados na lista
INTERINO C1 2053 01 CORPO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA 09/10/2017 CORPO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA
Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la posición dos interesados na lista
INTERINO A2 205F 01 CORPO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA, ES... 01/08/2017 CORPO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS
Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la posición dos interesados na lista
INTERINO A1 2086 01 CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA., ESC... 01/08/2017 CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA., ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS
Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la posición dos interesados na lista
00 Publicación listas definitivas de admitidos e excluídos De... 30/05/2017 Grupo III-categoría 014 e grupo V-categoría 001
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 24 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 19 de setembro, para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías
CONSULTAR RESOLUCIÓN
00 Publicación listas definitivas actualización de méritos De... 30/05/2017 Actualización de méritos - febreiro 2017
O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 24 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2016 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia
CONSULTAR RESOLUCIÓN
LABORAL 1 038 01 TECNICO SUPERIOR DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 27/04/2017 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2017
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 64 do 31 de marzo de 2017)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
LABORAL 2 039 01 TECNICO FORESTAL DEFENSA INCENDIOS FORESTAIS 27/04/2017 Resultados das probas físicas e visuais - ano 2017
Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 64 do 31 de marzo de 2017)
CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS

[Voltar atrás] [Consulta das novas listas de Contratación Temporal] [Páxina seguinte]