Emprego público na Administración Autónoma
Consulta das Listas de Vinculación Temporal Decreto 37/2006

 • A Xunta de Galicia infórmalle sobre a situación das novas listas de contratación de Persoal Laboral Temporal e Persoal Interino.
 • Por favor cumprimente un dos seguintes campos como mínimo. Lembre no caso de posuir NIF de extranxeiro, comezar pola letra 'X','Y' ou 'Z'.
 • Cando remate prema o botón CONSULTAR para realizar a busca da información.
 • Informámoslle que, accedendo co seu NIF, ten dispoñible o servizo de consulta de citacións pendentes.

NIF
GRUPO

Últimas Novas

 • 13/07/2018: 107 - TECNICO SUPERIOR DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
 • Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
 • Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
  CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
 • 13/07/2018: 111 - BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA
 • Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
 • Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
  CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
 • 13/07/2018: 117 - BOMBEIRO/A FORESTAL
 • Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
 • Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
  CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
 • 13/07/2018: 108 - TECNICO FORESTAL DEFENSA INCENDIOS FORESTAIS
 • Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
 • Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
  CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS
 • 13/07/2018: 109 - BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA
 • Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
 • Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018)
  CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS

Máis información de novas >>

Galego Castelán
Decreto 37/2006 do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. [Descargar decreto en castelán] [Descargar decreto en galego]
Decreto 5/2007 de modificación do decreto 37/2006 do 2 de marzo Descarga da guía (en galego)
Decreto 124/2016 de modificación do decreto 37/2006 do 2 de marzo Descarga do decreto (en galego) Descarga do decreto (en castelán)
Guía de axuda do decreto 37/2006 Descarga da guía (en galego)
Acordos Comisión Permanente (inclúe causas de forza maior para non acudir a un chamamento apreciadas pola Comisión Permanente) Descarga da guía (en galego)

[Voltar atrás] [Consulta das novas listas de Contratación Temporal]