Emprego público na Administración Autónoma
Consulta das Listas de Vinculación Temporal Decreto 37/2006

 • A Xunta de Galicia infórmalle sobre a situación das novas listas de contratación de Persoal Laboral Temporal e Persoal Interino.
 • Por favor cumprimente un dos seguintes campos como mínimo. Lembre no caso de posuir NIF de extranxeiro, comezar pola letra 'X','Y' ou 'Z'.
 • Cando remate prema o botón CONSULTAR para realizar a busca da información.
 • Informámoslle que, accedendo co seu NIF, ten dispoñible o servizo de consulta de citacións pendentes.

NIF
GRUPO

Últimas Novas

 • 12/06/2018: 0 - Publicación listas definitivas actualización de méritos
 • Actualización de méritos - febreiro 2018
 • O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 5 de xuño de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia
  CONSULTAR RESOLUCIÓN
 • 12/06/2018: 0 - Publicación das listas definitivas de admitidos e excluídos Decreto 37/2006
 • Grupo IV, categoría 033 e grupo V categoría 014
 • O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 5 de xuño de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro.
  CONSULTAR RESOLUCIÓN
 • 16/03/2018: 111 - BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA
 • PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS INSCRICIÓN DETERMINADAS CATEGORÍAS (PRAZO 02/01/2018 A 15/01/2018) - DECRETO 37/2006
 • HOXE PUBLÍCASE NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA A RESOLUCIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DO PRAZO EXTRAORDINARIO - 2018 (GRUPO IV, CATEGORÍA 033 E GRUPO V, CATEGORÍA 014)
  CONSULTAR RESOLUCIÓN
 • 16/03/2018: 117 - BOMBEIRO/A FORESTAL
 • PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS INSCRICIÓN DETERMINADAS CATEGORÍAS (PRAZO 02/01/2018 A 15/01/2018) - DECRETO 37/2006
 • HOXE PUBLÍCASE NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA A RESOLUCIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DO PRAZO EXTRAORDINARIO - 2018 (GRUPO IV, CATEGORÍA 033 E GRUPO V, CATEGORÍA 014)
  CONSULTAR RESOLUCIÓN
 • 02/03/2018: 0 - Publicación corrección de erros lista provisional de actualización méritos Decreto 37/2006
 • Corrección actualización de méritos listas Decreto 37/2006
 • O Diario Oficial de Galicia fixo pública a corrección de erros da Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia
  CONSULTAR RESOLUCIÓN

Máis información de novas >>

Galego Castelán
Decreto 37/2006 do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. [Descargar decreto en castelán] [Descargar decreto en galego]
Decreto 5/2007 de modificación do decreto 37/2006 do 2 de marzo Descarga da guía (en galego)
Decreto 124/2016 de modificación do decreto 37/2006 do 2 de marzo Descarga do decreto (en galego) Descarga do decreto (en castelán)
Guía de axuda do decreto 37/2006 Descarga da guía (en galego)
Acordos Comisión Permanente (inclúe causas de forza maior para non acudir a un chamamento apreciadas pola Comisión Permanente) Descarga da guía (en galego)

[Voltar atrás] [Consulta das novas listas de Contratación Temporal]