Empleo público en la Administración Autónoma
Procesos Selectivos


Resultado de la consulta


PROCESO : FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 205H - CONVOCATORIA AÑO 2016
DENOMINACIÓN : ESCALA DE XESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (P.I)
ESTADO : LISTA DEFINITIVA ADM./EXCL. CERRADA

Solicitudes Presentadas

Fase Oposición

Tablón de noticias

  • 22/12/2020
  • ESCALA DE XESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PROM.INTERNA): Faise pública a baremación provisional da fase de concurso.
  • Baremo provisional
    O prazo para presentar alegacións comezará a partir do día seguinte a publicación da resolución no DOG
  • 02/11/2020
  • ESCALA DE XESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PROM.INTERNA): Resolución da DXFP pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos
  • DOG Núm. 221 Luns, 2 de novembro de 2020

[Volver atrás] [Consulta de los Procesos Selectivos]