Empleo público en la Administración Autónoma
Procesos Selectivos


Resultado de la consulta


PROCESO : FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 2074 - CONVOCATORIA AÑO 2017
DENOMINACIÓN : ENXEÑARÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO : LISTA DEFINITIVA ADM./EXCL. CERRADA

Solicitudes Presentadas

Fase Oposición

Tablón de noticias

  • 21/12/2020
  • ENXEÑARÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS: Resolución do 17.12.2020 pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.
  • Resolución do 17.12.2020
    O prazo para achegar a documentación comezará a partir do día seguinte a publicación da resolución no DOG

[Volver atrás] [Consulta de los Procesos Selectivos]