Empleo público en la Administración Autónoma
Procesos Selectivos


Resultado de la consulta


PROCESO : FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208E - CONVOCATORIA AÑO 2019
DENOMINACIÓN : ESPECIALIDADE TRABALLO SOCIAL
ESTADO : LISTA DEFINITIVA ADM./EXCL. CERRADA

Solicitudes Presentadas

Tablón de noticias

  • 12/01/2021
  • ESPECIALIDADE TRABALLO SOCIAL: Resolución do 17 de decembro de 2020, da D.X. da Función Pública, pola que se modifica a composición do tribunal.
  • DOG num. 6 Martes, 12 de xaneiro de 2021
  • 07/01/2021
  • ESPECIALIDADE TRABALLO SOCIAL: Data de constitución do tribunal
  • Data de constitución do tribunal: 5 de xaneiro de 2021

[Volver atrás] [Consulta de los Procesos Selectivos]