Empleo público en la Administración Autónoma
Procesos Selectivos


Resultado de la consulta


PROCESO : FUNCIONARIOS GRUPO C2 ESCALA 2059 - CONVOCATORIA AÑO 2017
DENOMINACIÓN : CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL
ESTADO : CONVOCATORIA CERRADA

Tablón de noticias

  • 21/12/2020
  • CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL: Nomeamento dos aspirantes que superaron o proceso selectivo e adxudicación de destino.
  • Anexo
    O prazo para a toma de posesión comezará a computarse a partir do día 11 de xaneiro de 2021

[Volver atrás] [Consulta de los Procesos Selectivos]