Emprego público na Administración Autónoma
Procesos Selectivos


Resultado da consulta

Páxina 1 de 365. Total Rexistros: 7292
 • 20/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2086 - ANO 2013 - SEC 01
 • ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS:RESOLUCIÓN do 13.7.2018 pola que se regula o período de prácticas das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición
 • DOG núm. 139, do 20 de xullo de 2018
 • 20/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 205F - ANO 2014 - SEC 01
 • ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS:RESOLUCIÓN do 13.7.2018 pola que se regula o período de prácticas das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición.
 • DOG núm. 139, do 20 de xullo de 2018
 • 16/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2086 - ANO 2013 - SEC 01
 • ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS: Elección de destino para a realización do período de prácticas
 • A data prevista para a elección de destino para a realización do período de prácticas será o día 23 de xullo ás 10:00 hs
 • 16/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 205F - ANO 2014 - SEC 01
 • ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS:Data prevista para a elección de destino para a realización do período de prácticas
 • A data prevista para a elección de destino para a realización do período de prácticas será o día 23 de xullo ás 11:30 hs
 • 13/07/2018: PROCESOS SELECTIVOS

 • ORDE do 4 de xullo de 2018 pola que se declara inhábil o mes de agosto para os efectos do cómputo de prazos de diversos procesos selectivos da Xunta de Galicia
  DOG núm. 134 do 13.7.2018
 • 12/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 2075 - ANO 2014 - SEC 01
 • ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL: Resolución do tribunal pola que se fan públicos os criterios de corrección, valoración e superación do 1º exercicio.
 • Resolución
 • 11/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2067 - ANO 2015 - SEC 01
 • ESCALA DE VETERINARIOS: Resolución do 9 de xullo de 2018 polo que se dá publicidade a diversos acordos.
 • Resolución do 11.07.2018
 • 10/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO C1 ESCALA 207C - ANO 2015 - SEC 01
 • ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS: RESOLUCIÓN do tribunal pola que se lle dá publicidade a diversos acordos referentes ao quinto exercicio.
 • DOG núm. 130, do 9 de xullo de 2018
 • 10/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2068 - ANO 2014 - SEC 01
 • ESCALA DE CIENCIAS, ESPECIALIDADE DE BIOLOXÍA: RESOLUCIÓN do tribunal pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do 3ºexercicio.
 • DOG núm. 131, do 10 de xullo de 2018
 • 10/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2067 - ANO 2015 - SEC 01
 • ESCALA DE VETERINARIOS: A data prevista para a realización do segundo exercicio é o día 28 de xullo de 2018.

 • 06/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2064 - ANO 2014 - SEC 01
 • ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL: Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio.
 • Resolución do 5.7.2018
 • 05/07/2018: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2068 - ANO 2014 - SEC 01
 • ESCALA DE CIENCIAS, ESPECIALIDADE DE BIOLOXÍA: Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do terceiro exercicio.
 • Resolución do 5.7.2018

[Voltar atrás] [Consulta dos Procesos Selectivos] [Páxina seguinte]