Empleo público en la Administración Autónoma
Procesos Selectivos


Resultado de la consulta

Página 2 de 410. Total Registros: 8198
 • 07/01/2021: LABORALES GRUPO 2 ESCALA 017 - ANO 2019 - SEC 01
 • ASISTENTA/E SOCIAL (GRUPO II-017): Data de constitución do tribunal
 • Data de constitución do tribunal: 5 de xaneiro de 2021
 • 07/01/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208C - ANO 2019 - SEC 01
 • ESPECIALIDADE EDUCADORES: Data de constitución do tribunal
 • Data de constitución do tribunal: 29 de decembro de 2020
 • 07/01/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208E - ANO 2019 - SEC 01
 • ESPECIALIDADE TRABALLO SOCIAL: Data de constitución do tribunal
 • Data de constitución do tribunal: 5 de xaneiro de 2021
 • 05/01/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2068 - ANO 2019 - SEC 01
 • ESPECIALIDADE DE BIOLOXÍA: Data de constitución do tribunal: 4 de xaneiro de 2021

 • 23/12/2020: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 2071 - ANO 2018 - SEC 01
 • ESCALA DE LETRADOS: Resolución do 16 de decembro de 2020 pola que se publica a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.
 • Resolución do 16.12.2020
  O prazo para achegar a documentación comezará a partir do día seguinte a publicación da resolución no DOG
 • 22/12/2020: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 205H - ANO 2016 - SEC 01
 • ESCALA DE XESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PROM.INTERNA): Faise pública a baremación provisional da fase de concurso.
 • Baremo provisional
  O prazo para presentar alegacións comezará a partir do día seguinte a publicación da resolución no DOG

[Volver atrás] [Consulta de los Procesos Selectivos] [Página siguiente]