Logo Servizos
Consultas de notas de oposicións

Navegador 
Navegador      

Na páxina de procesos selectivos pode vostede consultar as listaxes de puntuacións das probas para funcionarios e laborais.

Para consultar as notas dunha persoa debe introducir correctamente o NIF (en maiúsculas e con oito números, por exemplo 00123456H)

Se quere consultar as probas publicadas debe cumprimentar calquera dos campos agás o NIF.

    NIF 
    GRUPO 
    ANO © Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Correo electrónico: webxeral@xunta.es