INSTRUCIÓNS PARA A ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS DE RESULTAS

De acordo co regulado no artigo 11 da Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2018, a adxudicación das prazas de resultas levarase a cabo da seguinte forma:

INSTRUCIÓNS ADICIONAIS:


Contacto
  • Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado:
Teléfono/s: 881 999 194
  • Servizo de Xuventude de A Coruña:
Teléfono/s: 881 881 238 - 881 881 240
  • Servizo de Xuventude de Lugo:
Teléfono/s: 982 294 224
  • Servizo de Xuventude de Ourense:
Teléfono/s: 988 386 116 - 988 386 120
  • Servizo de Xuventude de Vigo:
Teléfono/s: 986 817 079 - 986 817 078 - 986 817 782

Prazas libres na actualidade
As prazas libres publicaranse próximamente.