INSTRUCIÓNS PARA A ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS DE RESULTAS

De acordo co regulado no artigo 9 da Orde do 7 de abril de 2017 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2017, a adxudicación das prazas de resultas levarase a cabo da seguinte forma:

INSTRUCIÓNS ADICIONAIS:

 

Teléfonos para a adxudicación das prazas de resultas

  • Servizo de Xuventude de Ourense:

988 386 116 - 988 386 120

  • Servizo de Xuventude de Lugo:

982 294 224

  • Servizo de Xuventude de Vigo:

986 817 079 - 986 817 080 - 986 817 656 - 986 817 078 - 986 817 781 - 986 817 782

  • Servizo de Xuventude de A Coruña

881 881 238

  • Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado:

881 999 025 - 981 545 293

 

 

Prazas libres na actualidade

Código Instalación Xuvenil Datas Anos Prazas libres Importe