Contacto
  • Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado:
Teléfono/s: 981544838
Email/s: camposdetraballo.xuventude@xunta.es

Prazas libres en campos de traballo de Galicia
Actualmente non existen prazas dispoñibles.

Prazas libres en campos de traballo de CCAA
Actualmente non existen prazas dispoñibles.

Prazas libres en campos de traballo Internacionáis
Actualmente non existen prazas dispoñibles.