Xunta de Galicia

Coñeza o funcionamento dos servizos sanitarios, consellos, xestións...
Servizo de solicitude de Atención Primaria
Consulta de citas e listas de espera nos hospitais
O espazo para entidades e persoas voluntarias
Rede de escolas infantís de Galicia