Tradución de textos de ata 2.500 caracteres (formato ASCII).
Dirección de tradución:
O uso dos prototipos facilítalle a tradución de textos/documentos/páxinas web.
Cómpre unha revisión minuciosa dos textos traducidos polos prototipos.
Área temática:
Mostrar alternativas:
Texto: