Xunta de Galicia

Escolla o vídeo que desexe visualizar:

Transporte Metropolitano de Vigo. Preto de 500.000 persoas beneficiadas
Transporte Metropolitano de Vigo
Hai saída á violencia de xénero
Conta con Galicia
Galicia Sabe
Biomasa forestal
25 de xullo. Día de Galicia
Paisaxe galega
Paisaxe galega. Unha aposta integral pola paisaxe
Galicia, o bo camiño