Xunta de Galicia

Escolla o vídeo que desexe visualizar:

Quero Galicia
17 de Maio. Día das Letras Galegas
Transporte Metropolitano de Vigo. Preto de 500.000 persoas beneficiadas
Transporte Metropolitano de Vigo
Hai saída á violencia de xénero
Conta con Galicia
Galicia Sabe
Biomasa forestal
25 de xullo. Día de Galicia
Paisaxe galega