Xunta de Galicia

Escolla o vídeo que desexe visualizar:

25 de xullo. Día de Galicia
Paisaxe galega
Paisaxe galega
Galicia, o bo camiño
Galicia. O bo camiño
Día Internacional das Mulleres
Un camiño de competitividade
Plan de Dinamización Demográfica
Regálate Galicia
Hai saída á violencia de xénero