Xunta de Galicia

Escolla o vídeo que desexe visualizar:

Galicia. O bo camiño
Día Internacional das Mulleres
Un camiño de competitividade
Plan de Dinamización Demográfica
Regálate Galicia
Hai saída á violencia de xénero
Emprendendo xuntos, crecemos
Plan de venda de solo empresarial
Plan de venda de solo empresarial
Os Pendellos de Agolada