FERRAMENTA DE AXUDA Á CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para que serve

Esta ferramenta está pensada para facilitar a cumprimentación dos modelos de solicitude e anexos das liñas de axudas da Consellería de Traballo.

Para que non serve

O emprego desta ferramenta non evita ter que presentar a solicitude e documentación asociada en formato papel a través do rexistro físico.

Cómo cumprimentar solicitudes

Instrucións básicas para cumprimentar os formularios de solicitude de axudas. (Versión: 02.47)

Liñas de axudas

Actualmente na ferramenta están dispoñibles as seguintes liñas de axuda:

Nestes intres non hay en prazo de presentación ningún procedemento con asistente.