Consulta do expediente

DNI do NAI/PAI/TITOR (*)   -
Data caducidade DNI (*)   //

(*) Dato obrigatorio

Teño DNI Permanente

Só pode utilizar esta modalidade de consulta se ten DNI Permanente. Deberá facer a consulta por cada menor de forma independente.