Detalles do anuncio

Tipo
Código interno do posto
Código do posto
Denominación do posto
Centro de destino
Consellería
Provincia
Concello
Administración
XERAL
TRAMITADOR PROCESAL E ADMTVO.
Provisión
Aberto a
Nivel
Grupo
Adscrición
ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA. E ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.
Titulación requirida
Formación específica
Observacións
Admisión solicitudes desde
Ata
Órgano administrativo ao que se dirixirán as solicitudes