Acceso usuarios
Usuario:
Contrasinal:

! Lembrámoslles que a Consellería nunca lles pedirá os datos de acceso a este ou calquera outro aplicativo mediante carta, correo electrónico, teléfono, ou calquera outro medio.

Se o seu centro productivo xa está rexistrado en EPER, introduza o seu nome de usuario e o seu contrasinal. De non ser así, deberá realizar o proceso de rexistro .
Poden usar os datos de acceso de www.eper-es.es. Aqueles centros que realizaron a declaración EPER en anos anteriores, non deben realizar o proceso de rexistro. GRAZAS.
Pulse no enlace para rexistrarse

Introducción

P.R.T.R. responde ás siglas European Pollutants Release and Transfer Register (Rexistro Europeo de Emisións e Transferencias de Contaminantes). Os tipos de emisións e transferencias recollidas en EPRTR son emisións á atmosfera, emisións á auga, emisións ao solo, transferencias fóra do emprazamento de residuos e transferencia fóra do emprazamento de contaminantes a través da auga.

PRTR

PRTR-Galicia ten aplicación sobre as actividades industriais contidas no Anexo I do RD 508/2007, a cal deberá ser subministrada a través dos medios e técnicas informáticas ou telemáticas a tal efecto determinen as administracións públicas competentes (artigo 1, apartado 2, RD 508/2007).

· Os sectores afectados son:

 1. Sectores IPPC (segundo a Lei 16/2002).
 2. NON IPPC.
  1. Depuradoras de augas residuais urbanas (>100.000 equivalentes habitantes).
  2. Asteleiros (>100 metros de largo).
  3. Empresas de tratamento de madeira (>50 m3/día).
  4. Minas.
  5. Canteiras (>25 hectáreas).
  6. Piscifactorías (>1.000 Tm/ano).
  7. Outras, citadas no Anexo I, Capítulo II.

· Segundo o artigo 3 do RD. 508/2007 deben notificarse:

 1. As emisións á atmosfera, á auga e ó solo.
 2. Transferencias fora do emprazamento de residuos.
 3. Transferencia fora do emprazamento de contaminantes a través da auga.

· O PRTR incluirá inventario das fontes difusas e contaminación transfronteiriza.


Coa publicación o 23 de xuño de 2007, do RD 812/2007, que na súa Disposición final primeira modifica o RD 508/2007, as instalacións afectadas polo Regulamento 166/2006, en España teñen a obriga de declarar todas as emisións á atmosfera, ao auga e ao solo de calquera dos contaminantes incluídos no anexo II do RD 508/2007, de 20 de abril.

Prazos de Declaración do PRTR no presente ano

Dacordo coa RD 508/2007, a data de remisión da información completa por parte da Xunta ao Ministerio de Medioambiente, incluída neste rexistro, amósase na seguinte lista.

Para poder acadar este requisito legal, na nosa Comunidade se establecen os seguintes períodos:

PRAZODATA_INICIODATA_FIN
Rexistro (Centros Productivos)01/01/202407/04/2024
Notificación (Centros Productivos)01/01/202407/04/2024
Revisión e Validación (CC.AA.)02/04/202430/06/2024
Revisión e Validación (CC.HH.)02/04/202430/06/2024
Publicación Datos01/07/2024NULL
Revisión (M.M.A.)01/07/202430/07/2024

Poderá poñerse en contacto coa Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental para calquera consulta que necesite.

Correo electrónico:
prtr.medioambiente@xunta.es
Teléfono:
881 881 600
Fax:
881 881 618

© Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Laboratorio de Medioambiente de Galicia, R/Torres Quevedo, 3-5. A Grela - 15071, A Coru´┐Ża - Tlf.: 881 881 600 Fax: 881 881 618

Produccion - PRTR v1.4.0