Menú axuda

SIRGa, Sistema de Información de Residuos de Galicia

Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Vostede está en Inicio ->

Axuda

Na Guía de uso do SIRGa para usuarios rexistrados atopará información detallada para:

  • Consultar autorizacións/inscricións no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos
  • Consultar expedientes en tramitación
  • Crear/Consultar notificacións previas do traslado de residuos perigosos
  • Crear/modificar/imprimir documentos de traslado de residuos perigosos
  • Crear/consultar anotacións no Libro de Rexistro Telemático

No caso de dúbida, incidencia ou erro, pode poñerse en contacto co Servizo de Planificación, Prevención e Información a través do formulario de contacto ou chamando aos teléfonos:

  • 981 541 773: Dúbidas e uso da aplicación.
  • 981 957 360: Novos usuarios, modificación de datos da empresa, altas e baixas de responsables de datos, acordos de representación.

© Xunta de Galicia. Información mantida pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Versión 4.34.008 Producción