CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

PROCEDEMENTO
PRAZAS XUVENÍS, PROGRAMA CAMPAÑA DE VERÁN
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
BS303A
DOCUMENTO
CONSULTA

Consulta do expediente

 
DNI do NAI/PAI/TITOR(*)   -
DATA CADUCIDADE DNI (*)   / /
     

 

(*) Dato obrigatorio