Menú axuda

SIRGa, Sistema de Información de Residuos de Galicia

Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Teritorio e Infraestructuras, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Vostede está en

Validación da parte privada do SIRGaTodavía non é vostede usuario do SIRGa?
Solicitude de alta como novo usuario

AVISO IMPORTANTE
Comunicámoslle que a partir do 22 DE APRIL DE 2016 quedará PECHADO o libro de rexistro do ano 2015, polo que non poderán realizarse novas anotacións nin modificarse as existentes así como modificar os estados dos traslados creados a través do SIRGa.

O acceso privado de SIRGA vai dirixido a empresas ou particulares que estean inscritos ou en trámites de inscrición no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia

Como usuario rexistrado poderá consultar o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia, consultar o estado dos expedientes e tramitar os documentos de traslado de residuos perigosos dentro do ámbito territorial de Galicia, coas seguintes vantaxes:

  • Consulta en tempo real dos seus expedientes e autorizacións, con información administrativa sobre a documentación requirida e presentada, datas e prazos
  • Presentación vía telemática (con certificado dixital) dos documentos de traslado de residuos perigosos, substituíndo así a presentación dos documentos impresos en papel
  • Posibilidade de elaborar informes a medida

© Xunta de Galicia. Información mantida pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Versión 4.34.008 Producción