Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

Convocatorias

Procesos selectivos

26/04/14 Novidade - 2077 - ESCALA DE ENXEÑEIROS/AS TÉCNICOS/AS AGRÍCOLAS

ESCALA DE ENXEÑEIROS/AS TÉCNICOS/AS AGRÍCOLAS: Adaptacións concedidas e porta de acceso para a realización do primeiro exercicio. Adaptacións concedidas.

25/04/14 Novidade - 206N - ESCALA DE AXUDANTES DE ARQUIVOS

ESCALA DE AXUDANTES DE ARQUIVOS: Adaptacións concedidas e porta de acceso para a realización do primeiro exercicio. Adaptacións concedidas.

24/04/14 Novidade - 206N - ESCALA DE AXUDANTES DE ARQUIVOS (CONSOLIDACIÓN)

ESCALA DE AXUDANTES DE ARQUIVOS (CONSOLIDACIÓN): Portas de acceso para a realización do primeiro exercicio. Aulas 5 e 6.

Contratacion temporal

26/03/14 - 207C - CORPO DE AXUDANTES FACULTATIVOS DA XUNTA DE GALICIA, SUBGRUPO C1, ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALCIA.

Relación de solicitantes que reúnen os requisitos (titulacións profesionais establecidas nas relacións de postos de traballo) para ser chamados a desempeñar interinamente postos de PATRÓNS, MECÁNICOS e VIXILANTES - MARIÑEIROS.
PATRÓNS
MECÁNICOS
VIXIANTES-MARIÑEIROS

26/03/14 - 207C - Corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia

Hoxe publícanse as listas provisionais para o desempeño transitorio de postos reservados a persoal funcionario do corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia. Para consultar as listas deberase introducir o NIF na casiña que figura no recadro da parte superior.

27/02/14 - 2062 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la posición dos interesados na lista

Concursos de traslados

2/04/14 - F0213 - CONCURSO DE INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2014, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración DOG núm. 63 do 1 de abril de 2014

28/03/14 - F0113 - CONCURSO ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2014 pola que se modifica a do 27 de febreiro pola que se resolve o concurso. DOG núm. 61 do 28-03-2014

27/03/14 - F0113 - CONCURSO ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA

ORRECCIÓN de erros. Resolución do 27 de febreiro de 2014 pola que se resolve o concurso. DOG núm. 60 do 27-03-2014

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimiento: 981 545 246, 981 545 481, 981 545 218, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • 881 999 007
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368