Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

NOVAS

Procesos selectivos

27/05/15 Novidade - ESCALA TÉCNICA DE INSPECCIÓN TURÍSTICA

ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se modifica a composición do tribunal DOG núm. 98 do 27.5.2015

27/05/15 Novidade - 2065 - ESCALA DE ENXEÑEIROS/AS DE MINAS

ESCALA DE ENXEÑEIROS/AS DE MINAS: RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2015, pola que se dá publicidade a diversos acordos. DOG núm. 98 do 27.5.2015

26/05/15 Novidade - 2079 - ESCALA DE ENXEÑEIROS/AS TÉCNICOS DE MINAS

ESCALA DE ENXEÑEIROS/AS TÉCNICOS DE MINAS: Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio. DOG núm. 97 do 26.5.2015

Contratacion temporal

26/05/15 Novidade - 14A - PEÓN-CONDUCTOR DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Hoxe aplícanse nas listas de contratación os resultados das probas físicas e de agudeza visual

26/05/15 Novidade - 10B - VIXILANTE FIXO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Hoxe aplícanse nas listas de contratación os resultados das probas físicas e de agudeza visual

26/05/15 Novidade - 10A - VIXILANTE MÓBIL DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Hoxe aplícanse nas listas de contratación os resultados das probas físicas e de agudeza visual

Concursos de traslados

26/05/15 Novidade - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a convocatoria do concurso de administración xeral DOG num 97 do 26 de maio de 2015

22/05/15 Novidade - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2015 pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso de admon. xeral DOG núm. 95 do 22 de maio de 2015

21/05/15 Novidade - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Admon. xeral DOG núm. 94 do 21 de maio de 2015

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 981 544 245, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368