Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

NOVAS

Procesos selectivos

22/05/15 Novidade - ESCALA TÉCNICA DE INSPECCIÓN TURÍSTICA

RESOLUCIÓN de 22 de maio de 2015 do tribunal pola que se fai pública da data, a hora e o lugar de realización do cuarto exercicio do proceso selectivo Resolución do tribunal

21/05/15 Novidade - 206L - ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS

CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS: Adaptacións concedidas e portas de chamamento para o primeiro exercicio. Adaptacións concedidas

21/05/15 Novidade - 206P - ESPECIALIDADE DE BIBLIOTECAS

CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESPECIALIDADE DE BIBLIOTECAS: Formulario do exame e cadro de respostas do primeiro exercicio. Formulario do exame

Contratacion temporal

20/05/15 Novidade - 033 - CONDUCTOR MOTOBOMBA DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución... CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS

20/05/15 Novidade - 10B - VIXILANTE FIXO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución... CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS

20/05/15 Novidade - 10A - VIXILANTE MÓBIL DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Publicáronse na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar os resultados das probas físicas e de agudez visual convocadas pola Resolución... CONSULTAR OS RESULTADOS DAS PROBAS

Concursos de traslados

22/05/15 Novidade - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2015 pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso de admon. xeral DOG núm. 95 do 22 de maio de 2015

21/05/15 Novidade - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Admon. xeral DOG núm. 94 do 21 de maio de 2015

20/05/15 Novidade - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia DOG num. 93 do 20 de maio de 2015

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 981 544 245, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368