Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

NOVAS

Procesos selectivos

4/02/16 Novidade - 206L - ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS

CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS: RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2016, pola que se lle dá publicidade a diversos acordos. DOG núm. 23 do 4.2.2016

3/02/16 Novidade - ORDE DE ACTUACIÓN DOS ASPIRANTES NAS PROBAS SELECTIVAS

RESOLUCIÓN do 22.1.2016 pola que se establece a data, a hora e o lugar para a realización do sorteo público. DOG núm. 19 do 29.1.2016

2/02/16 Novidade - 2075 - ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS (CONS)

ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS (CONSOLIDACIÓN): Resolución do 2 de febreiro de 2016, pola que se da publicidade á diversos acordos. Resolución do 2.2.2016

Contratación temporal

21/01/16 - 207C - CORPO DE AXUDANTES FACULTATIVOS DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA(SUBGRUPO C1)

Relación de solicitantes que reúnen os requisitos (titulacións profesionais establecidas nas relacións de postos de traballo) para ser... VIXILANTES MARIÑEIROS

21/01/16 - 207H - CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA DE AXENTES FACULTATIVOS AMBIENTAIS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

18/01/16 - 2068 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE BIÓLOGOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados

15/12/15 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a convocatoria do concurso de administración xeral DOG num 232 do 4 de decembro de 2015

1/06/15 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015. DOG num 98 do 27 de maio de 2015

26/05/15 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a convocatoria do concurso de administración xeral DOG num 97 do 26 de maio de 2015

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 981 544 245, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368