Xunta de Galicia

Función pública e xestión de recursos humanos

NOVAS

Procesos selectivos

24/11/15 Novidade - 2079 - ESCALA DE ENXEÑEIROS/AS TÉCNICOS DE MINAS

ESCALA DE ENXEÑEIROS/AS TÉCNICOS DE MINAS: Formulario do exame do cuarto exercicio. Formulario do exame

18/11/15 - 2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA

CORPO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA: ORDE do 12 de novembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2015. DOG núm. 220 do 18.11.2015

18/11/15 - 2059 - CORPO AUXILIAR DA XUNTA DE GALICIA

CORPO AUXILIAR DA XUNTA DE GALICIA: ORDE do 12 de novembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2015. DOG núm. 220 do 18.11.2015

Contratación temporal

26/10/15 - 210A - CORPO FACULTATIVO SUP. DA ADMON. DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

26/10/15 - 2061 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA GALICIA, ESCALA DE ARQUITECTOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

22/10/15 - 205F - CORPO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados

1/06/15 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015. DOG num 98 do 27 de maio de 2015

26/05/15 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a convocatoria do concurso de administración xeral DOG num 97 do 26 de maio de 2015

22/05/15 - F0115 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2015 pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso de admon. xeral DOG núm. 95 do 22 de maio de 2015

Contacto

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedimento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006
Contratación temporal:
  • Personal interino: 981 541 574
  • Personal laboral: 981 545 236, 981 957659, 881 999 367
Concurso de traslados:
  • Teléfonos: 881 999 007, 981 544 245, 881 999 389, 981 545 770, 881 999 316
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368